Escuela Sa Bodega. Ibiza (2010-2014)


El projecte del centre d’Educació Infantil i Primària (6+12) presentat, es planteja com a substitució i ampliació del actual CP “Sa Bodega” reubicant-lo al solar proposat.

L’edifici d’EP, es projecta en planta baixa més dues plantes. La planta baixa es destina als espais complementaris i administratius, el menjador i la cuina. Les aules s’han situat a les plantes primera i segona.

El gimnàs i vestuaris, és un volum que està situat a la planta baixa a continuació del edifici d’EP, comunicat directament. L’edifici d’EI s’ha projectat en un mòdul de planta baixa separat de l’edifici principal d’EP.

Una zona important de la parcel·la està qualificada com espai lliure públic (textualment “sistema local de jardines y áreas peatonales”), regulat al plànol B1 del PGOU. Aquesta qualificació urbanística possibilita utilitzar-la a temps parcial com espai de jocs de l’escola. A la proposta, una part de les pistes de l’escola ocuparan parcialment aquesta zona.